Företag i Staffanstorp

ANLÄGGNINGEN

88,88 kWp Systemeffekt 89 025 kWh/år Egenproducerad sol-el