Solceller

PREMIUM

Vårt premiumsortiment från SunPower är solpanelernas Rolls-Royce.

Denna panel tar NASA med sig ut i rymden. Panelen är tillverkad med en helt annan teknik än vad som används i konventionella solpaneler. Denna panel är till för dig som vill ha det bästa som går att köpa med en extremt lång hållbarhet och marknadens bästa garantier. Panelerna finns i flera utföranden och effektalternativ.

Fem snabba

EFFEKT

Vår standardpanel kommer från tyska IBC och står i en klass för sig.

Dessa tillverkas med högre precision, mindre toleranser och bättre garantivillkor som IBC själva står bakom. Garantivillkor som du som kund kan känna dig trygg med,  och villkor som lyder under EU lagstiftning.  Standard är vår mest populära solpanel med god estetik, gedigen byggkvalitet  med tysk kvalitetsstämpel, och till ett överkomligt pris. 

Du har förstått att du får vad du betalar för

och vill göra en affär som känns bra i både plånbok och mage, åtminstone kommande 25-30 år.  Dessa paneler genomgår unika godsinspektioner av varje försändelse från fabriken, en ISO-klassificerad procedur som annars vanligen återfinns i flygtillverkningsindustrin. Detta säkerställer att du får de bästa exemplaren som tillverkats. Du kan tryggt ställa tillbaka A-filen i mejerihyllan igen. 

Fem snabba

SOLANALYS

Solanalysen tar plats hos dig och ditt tak. Att besöka och se hustaket i verkligheten är det enda sättet att ge en kvalitativ indikation på vad det innebär att kostar med solceller.

Nackdelen med satellitbilder är att de inte visar några detaljer om takets skick, lutning, takobjekt som är i vägen, husets höjd eller omgivning som kan skugga delar av installationen. Inte heller ser vi på en satellitbild avstånd mellan takreglar eller var din elcentral sitter. För att slippa gissa med din investering och pengar, så besöker vi alltså alltid ditt hus först och tittar på 20-talet faktorer som spelar in i vår design och förslag. Det är vad vi kallar för en Solanalys.

Faktorer

Utöver de faktorer som framkommer vid en okulär inspektion, så finns det också andra faktorer som vi inte riktigt ser.

Vindlast och luftfuktighet är ett sådant exempel. Bor man dessutom kustnära så är saltdimma också en avgörande vilka paneler som faktiskt kommer hålla för det nordiska kustklimatet. 

Installationen ska  tåla vind och snö, utan att paneler eller taket tar skada. I södra Sverige är vindlasten hög och snölasten låg, för norra Sverige är det omvänt förhållande. I en del fall måste därför montagematerialet skruvas direkt i takreglarna, istället för i sponten. Var takreglarna sitter styr därför hur stor yta av ditt tak som kan beklädas med solcellspaneler. En undermålig installation riskerar att inte bli godkänd av ditt försäkringsbolag och än värre; skada egendom och person. 

I solanalysen  ritar vi ditt hustak i ett avancerat simuleringsprogram och testar på förhand exakt vilket montagematerial och paneler som fungerar för just ditt tak. Hela analysen och en skiss av anläggningen får du därefter ta del av, tillsammans med en beräkning av hur mycket du sänker din elräkning, ökar husvärdet och bidrar till att rädda världen.

Google Maps, nej tack.

Den röda tråden är helt enkelt att ett förslag som baseras på en bild tagen från en satellit 35 790 km bort i den geostationära omloppsbanan,

inte kommer ge dig rätt lösning för dina förutsättningar. Även om grannen har köpt sin lösning baserad på en satellitbild och är nöjd idag, så är det inte säkert att försäkringsbolaget instämmer (Länsförsäkringar underkänner 4 av 5 anläggningar) eller att panelerna sitter kvar en blåsig höstkväll om 10-15 år. Att göra rätt från början, kommer att löna sig i längden. Därför säger vi nej tack till Google Maps och bjuder hem oss till dig.

INSTALLATION

Förstudie

Vår resa börjar på ditt tak. Våra solcellskonsulter besöker ditt hus för en förstudie och design av anläggning, baserat på just dina förutsättningar.

Besparingskalkyl

Utefter den givna designen och kraven så vet vi exakt vilka produkter som bäst möter behov, och kan först då presentera en relevant besparingskalkyl.

Installera

Våra behöriga elektriker och installatörer utför montering och inkoppling enligt såväl Elsäkerhetsverkets som tillverkarens föreskrifter.