Lantbruk i Trelleborg

ANLÄGGNINGEN

54,56 kWp Systemeffekt 51 791 kWh/år Egenproducerad sol-el 62 794 kr/år Besparing