Lantbruk i Ystad

ANLÄGGNINGEN

78,75 kWp Systemeffekt. 75 426 kWh/år egenproducerad sol-el