Villa i Åstorp

ANLÄGGNINGEN

10,73 kWp Systemeffekt 10 497 kWh/år Egenproducerad sol-el 13 026 kr/år Besparing