Villa i Malmö

ANLÄGGNINGEN

10,64 kWp Systemeffekt 9 788 kWh/år Egenproducerad sol-el 14 118 kr/år Besparing