Villa i Trelleborg

ANLÄGGNINGEN

18 kWp Systemeffekt 17 771 kWh/år Egenproducerad sol-el 25 114 kr/år Besparing